Welkom op de Mgr. Scholtensschool!

Welkom op de Mgr. Scholtensschool!


Op de Mgr. Scholtensschool mag je jezelf zijn en je talenten laten groeien en laten zien.
Ieder kind mag trots zijn op zichzelf en samen zijn we trots op de school!

De Mgr. Scholtensschool is een katholieke Jenaplanschool van de BMS.
Wij zien onze school als (mini)samenleving. Alle aspecten van de samenleving, van het ‘echte’ leven zijn leidend. De kinderen vormen zich tot wereldburger.
Onze werkwijze is opgebouwd rondom de 4 basisprincipes: gesprek, viering, werk en spel.
In een betekenisvolle context en in thema’s verkennen we de wereld.
De verbinding tussen de leeftijden vinden we belangrijk, jonge en oudere kinderen spelen en vieren samen.
Ook de verbinding tussen de formele (leer)tijd op school en de informele (leer)tijd op de BSO en thuis is onontbeerlijk.
Pas dan kun je volop in het echte leven staan.
Samen met ouders ontwerpen we een warm en veilig klimaat, waarin we elkaar vertrouwen, waarin we levensbeschouwelijke vragen kunnen stellen, waarin we zin-zoekend zijn, waarin we ons kunnen verwonderen en waarin symboliek een rol speelt. 

Bent u nieuwsgierig, kom gerust eens kijken!!!

 

Logo

Ons logo:


Trots zijn op jezelf en trots zijn op de school. Zichtbaar maken van talenten, zichtbaar maken van jezelf. Stevig in het leven en je eigen kracht staan. Ruimte om te groeien. Interesses en dat waar je goed in bent, uit kunnen bouwen. Grenzen verleggen. Een dynamische school. De buitenwereld wordt nadrukkelijk de school in gehaald, doordat ouders en de buurt bij prestaties betrokken worden.

​Een kleurrijke school met kinderen en hun talenten in de spotlights!
Behalve zo trots zijn als een pauw  laat het logo ook de diversiteit van kinderen, eigen richting en expressie zien.


leren gaat verder dan letters lezen,
verder dan de uitkomst van een moeilijke som
leren is horen met heel jouw wezen,
dat jij hier mag zijn en dat iemand zegt: kom

doe met ons mee en leer dat het leven
het mooist is wanneer jij met jouw talent
de wereld het allerbeste kunt geven
schitterend kind, laat ons zien wie jij bent

geniet van onze waardering voor jou
en leer dat je trots mag zijn als een pauw!

gedicht: Marlijn Nijboer  

Foto's: Evelien Bouius.

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl