SCHOOLTIJDEN

Schooljaar 2017-2018

Per schooljaar 2017-2018 werken wij met een continurooster (5 gelijke dagen model)

De schooltijden zijn van 8.30 uur -14.15 uur en de kinderen lunchen in de klas met hun leerkracht.

Vanaf 8.15 uur zijn alle kinderen met eventuele ouders welkom tijdens het inloopkwartier.
De groepsleider van uw kind is dan in de klas aanwezig. Iets voor half negen zal de bel gaan om aan te geven dat alle ouders de school moeten verlaten zodat de lessen kunnen beginnen.

Groep 1 heeft elke vrijdag vrij.

Groep1:
Maandag - donderdag van 8.30 - 14.15 uur. (vrijdags vrij)

Groep 2-8:
Maandag - vrijdagvan 8.30 - 14.15 uur. 

Groep 1
Is woensdag 20 december vrij in plaats van vrijdag 22 december ivm het kerstontbijt.
Is woensdag 18 april vrij in plaats van vrijdag 20 april ivm de koningsspelen.


Openingstijden hekken en deuren
De, op een werkdag aanwezige, teamleden drinken morgens van 8.00 uur tot 8.15 in de hal koffie of thee. Dit kwartiertje is vooral ook bedoeld om kort met elkaar belangrijke zaken van dat moment met elkaar door te nemen; onverwachte zaken die snel ineens geregeld moeten worden, doorgeven van zieke kinderen etc., maar ook voor de collegiale contacten.

Tijdens dit kwartier is er geen pleinwacht!

Om 8.15 uur gaan de hekken open en is er 1 leerkracht aanwezig op het plein van midden- en bovenbouw.
De andere leerkrachten gaan naar de eigen werkplek, waar zij door ouders kunnen worden aangesproken over kleine op dat moment belangrijke zaken of om een afspraak te maken.
De ouders kunnen met de leerkracht contact zoeken, met hun kind een boekje lezen, werk van hun kind bekijken of even gezellig met andere ouders contact maken.

Om 8.28 uur gaat de bel: kinderen van midden- en bovenbouw weten dat zij dan naar binnen moeten en ouders die in de school zijn weten dat ze afscheid moeten nemen. Om 8.30 uur beginnen in alle groepen de lessen.

In uitzonderingssituaties kunnen ouders met de leerkracht van de stamgroep van hun kind afspreken om hun kind een keer iets eerder naar school te brengen. Het kind is dan wel alleen in het lokaal, want de leerkracht is dan bij de collegiale consultatie.

Tussen 14.30 uur en 15.00 uur hebben alle teamleden pauze.

 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561-614014     admin@mgrscholtens.nl