KLACHTENREGELING

Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken binnen de school is het in eerste instantie de bedoeling dat u daarover spreekt met de persoon die het aangaat. In de meeste gevallen zal dat de groepsleider van uw kind zijn. Als u er met de groepsleider niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school op 0561-614014.

Voor de kinderen op school is juf Iris de vertrouwenspersoon. Mocht dit nog niet leiden tot een oplossing dan kunt u contact opnemen met de schoolcontactpersoon:
Henriëtte Bolink (0561-617515).

Zij is op de hoogte van alle klachtenprocedures en verwijst u naar de juiste persoon of instantie.

Binnen de Bisschop Möller Stichting hebben wij een vertrouwenspersoon:

Dhr. P. de Jong (06-10766798) Ook kunnen klachten terecht komen bij het bevoegd gezag van de Bisschop Möller Stichting:

Dick Lieftink (058-8700078).

Het bevoegd gezag van de Bisschop Möller Stichting heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324,
2508 EH DEN HAAG

De klachtenregeling van de Bisschop Möller Stichting is voor iedereen op te vragen op school.

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561-614014     admin@mgrscholtens.nl